Sunday, March 29, 2009

Calvin and Hobbes 090320

Buti na lang walang snow sa Pilipinas. :D


No comments:

Post a Comment